شرکت کیمیا فرد پویا در نظر دارد جهت تکمیل گروه فروش آرایشی و بهداشتی (لورال)

خود تعدادی بازاریاب آقا و خانم را از میان واجدین شرایط استخدام نماید.

استخدام بازاریاب

شرایط استخدام: تحصیلکرده و دارای ضامن معتبر

ساعت تماس: 10 الی 13

09128418148

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 23 تیر 1394