استخدام ایران – آگهی استخدام ۲ تیرماه ۹۴،به کارشناس صنایع غذایی یا شیمی آشنا به زبان انگلیسی حداقل ۳ سال سابقه کاری ، حداکثر سن ۳۲ سال در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۳۹۱۶۱