مهندس صنایع و کنترل پروژه آقا با حداقل 7 سال سابقه کار در زمینه نفت و گاز استخدام می شود.

استخدام مهندس صنایع و کنترل پروژه

ارسال رزومه به ایمیل: bahrami_vahid@yahoo.com

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 23 تیر 1394