استخدام ایران – آگهی استخدام ۴ تیرماه ۹۴،درنا چوب فارس در شهر شیراز به جوشکار co2 نیازمند است.

آدرس: شیراز،شهرگ صنعتی میدان کوشش بلوار کوشش شنالی خیابان ۲۰۰
تلفن: ۰۷۱۳۷۷۴۴۵۷۴,۰۹۱۷۱۰۵۵۱۲۴