استخدام ایران – آگهی استخدام ۴ تیرماه ۹۴،به یک نفر حسابدارخانم و یا آقا ترجیحا آشنا به نرم افزار شایگان و محل سکونت حوالی خیابان زرهی شهرشیراز نیازمندیم.

ساعت مراجعه ۱۸ الی ۲۱

آدرس: شیراز ،خیابان زرهی ابتدای بلوار بعثت فرش میر عظیمی
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۸۹۶۱۴