استخدام ایران – آگهی استخدام ۴ تیرماه ۹۴،به منشی مجرب خانم در محدوده گوهر دشت کرج نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۶۳۴۴۵۵۲۷۴ – ۰۹۱۲۸۶۰۴۱۶۰