استخدام ایران – آگهی استخدام ۴ تیرماه ۹۴،به کارگر ساده جهت کار در کارگاه MDF با گواهینامه ماشین در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۴۴۳۱۳۰۴۰ – ۰۹۱۲۵۷۹۳۹۸۰