استخدام ایران – آگهی استخدام ۴ تیرماه ۹۴،به کارشناس مامایی با سابقه کار طبابت و تجربه بالای علمی و بالینی جهت شیفت عصر درمانگاه واحد مامایی در مشهد نیازمندیم.

مراجعه به صورت حضوری در شیفت صبح و یا ارسال مدارک و رزومه خود به آدرس ایمیل زیر :

تلفن: ۰۵۱۳۲۵۱۱۱۱۷ – ۰۵۱۳۲۵۱۱۱۱۸