استخدام ایران – آگهی استخدام ۶ تیرماه ۹۴،یک شرکت ساختمانی در شهر مشهد به مدیر امور مالی و اداری,مسئول امور مالی و مسئول امور اداری نیازمند است.

ساعت تماس ۹ الی ۱۴

ارسال رزومه به آدرس ایمیل زیر می باشد.

آدرس ایمیل: estekhdam944@gmail.com
آدرس: انتهای خیام شمالی
تلفن: ۰۵۱۳۷۵۳۰۳۲۶,۰۵۱۳۷۵۳۸۸۵۲