استخدام ایران – آگهی استخدام ۶ تیرماه ۹۴،به مهندس عمران با سابقه اجرایی در عملیات نیلینگ و اجرای سازه نگهبان در تهران نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل زیر

آدرس ایمیل: onsadra@yahoo.com