استخدام ایران – آگهی استخدام ۲ تیرماه ۹۴،به کارشناس مکانیک آقا آشنا به امور برقی جهت خدمات پس از فروش محدوده شهریار نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۶۵۲۹۰۱۳۰ داخلی۱۴۷