استخدام مدیر مالی – ۹ تیر ۹۴ – استان البرز

در شهر کرج مدیر مالی با شرایط زیر استخدام می شود.

شرایط استخدام:

  • تعداد: یک نفر
  • جنسیت: آقا
تلفن تماس جهت استخدام : ۰۲۶۳۶۶۵۲۶۳۷,۰۲۶۳۶۶۷۰۷۴۰

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام:  ۲۸ تیر ۱۳۹۴