استخدام کارپرداز – ۹ تیر ۹۴ – استان خراسان

شرکت هوشمندسازان شرق واقع در پارک علم و فناوری خراسان به یک نفر کارپرداز با ماشین سواری و ترجیحا فارغ التحصیل رشته برق نیازمند است

برای اطلاعات بیشتر استخدام به سایت شرکت به نشانی www.smarterco.ir مراجعه کنید