استخدام ایران – آگهی اسخدام ۱۶ تیرماه ۹۴،به فوق دیپلم یا مهندس تاسیسات ساختمان با ۲ سال سابقه کار مفید در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۷۷۹۵۳۵۲۴