استخدام ایران – آگهی اسخدام ۱۶ تیرماه ۹۴،به تعدادی کارشناس فروش آقا و خانم با حقوق ثابت و پورسانت و بیمه در شهر کرج نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۶۳۴۴۰۳۶۹۴ – ۰۹۱۲۵۶۶۶۵۵۹