استخدام ایران – آگهی اسخدام ۱۶ تیرماه ۹۴،به مهندس معمار خانم مسلط به نرم افزارهای معماری محدوده جردن-پارک وی نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل زیر

آدرس ایمیل: bkpour@gmail.com