استخدام کارشناس الکترونیک – ۲ تیر ۹۴ – استان تهران

یک واحد تولیدی چند نفر دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس الکترونیک در شرق تهران

استخدام می نماید.

استخدام دیپلم و کاردان و کارشناس الکترونیک

تلفن: ۰۲۱۷۶۲۱۴۲۲۲
آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: ۲۲ تیر ۱۳۹۴