یک کارمند خانم  آشنا به سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر در البرز استخدام می شود.

شماره تماس:۰۹۳۵۴۱۶۰۲۱۹ – ۳۲۲۱۵۲۸۱

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: ۲۲ تیر ۱۳۹۴