استخدام ایران – آگهی استخدام ۱۲ آبان ماه ۹۴،شرکت لبنیات پاک در شهر اصفهان به ۲ نفر نیروی آقا با مدرک لیسانس حسابداری و مسلط بهسیستم های حسابداری جهت حسابداری فروش نیازمند است.
ساعت تماس ۸الی ۱۷
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۳۱۳۲۶۷۶۷۹۸

«لطفا هنگام تماس بگویید از طریق سایت تخصصی استخدام ایران تماس می گیرید»