استخدام ایران – آگهی استخدام ۱۲ آبان ماه ۹۴،شعب زبان کاسپین در شیراز به مدرس زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسه نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۷۱۳۶۳۴۱۸۰۶

«لطفا هنگام تماس بگویید از طریق سایت تخصصی استخدام ایران تماس می گیرید»