استخدام کارمند – ۲ تیر ۹۴ – استان اصفهان

کارمند با سابقه جهت سرپرستی و انتظامات و نگهبانی در اصفهان استخدام می شود.

تلفن : ۵۳۳۲۳۳۵۰ ( داخلی ۳ )

info@negartile.com

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: ۲۲ تیر ۱۳۹۴