استخدام مدیر فروش – ۹ تیر ۹۴ – استان تهران

یک شرکت فنی و مهندسی (سیستم های حفاظتی و نظارتی) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود اقدام به

استخدام مدیر فروش با شرایط زیر می نماید.