استخدام ایران – آگهی اسخدام ۱۶ تیرماه ۹۴،به کارشناس شیمیست با تجربه جهت کارخانه داروسازی در اشتهارد کرج نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل زیر می باشد.

آدرس ایمیل: darou2220@yahoo.com
تلفن: ۰۲۱۴۴۶۱۷۸۴۳