استخدام ایران – آگهی استخدام ۹ تیرماه ۹۴،یک شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی توس در مشهد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به نیرو با شرایط زیر نیازمند است.