استخدام ایران – آگهی استخدام ۱۲ آبان ماه ۹۴،شرکت حسابگر پارس در شیراز به ۲ نفر حسابدار خانم آشنا به امور مالیاتی و نرم افزار شایگان سیستم با فن بیان قوی نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۷۱۳۲۲۹۵۰۲۹ – ۰۹۱۷۹۳۶۲۶۱۳

«لطفا هنگام تماس بگویید از طریق سایت تخصصی استخدام ایران تماس می گیرید»