استخدام ایران – آگهی استخدام ۱۲ آبان ماه ۹۴،شرکت زرین پریان در شهر مشهد به یک منشی خانم نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۱۵۵۰۷۷۰۳۶

«لطفا هنگام تماس بگویید از طریق سایت تخصصی استخدام ایران تماس می گیرید»