استخدام ایران : ثبت نام آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور آغاز شد.

به گزارش سایت استخدام ایران به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org برای آزمون استخدامی نهاد کتابخانه ها فعال شد.