استخدام ایران – آگهی استخدام ۱۲ آبان ماه ۹۴،به طراح با سابقه کار غرفه های نمایشگاهی در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۲۲۳۴۳۲۶۹ – ۰۲۱۲۶۷۶۳۱۰۷

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

«لطفا هنگام تماس بگویید از طریق سایت تخصصی استخدام ایران تماس می گیرید»