استخدام ایران – آگهی استخدام ۲ تیرماه ۹۴،به خانم منشی آشنا به نرم افزار حسابداری هلو در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۶۶۶۱۹۴۵۱