استخدام ایران : رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آغاز نام نویسی شرکت در آزمون جدید استخدامی این نهاد خبر داد.
دکتر کوروش ساکی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان برای تامین نیروی انسانی خود براساس دستورالعمل تامین مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهر ، سکونتگاه های غیر رسمی و شهر های بین ۲۰ تا۵۰ هزار نفر ، افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت شرکتی استخدام می کند.

وی اظهار داشت: ثبت نام اینترنتی این استخدام به منظور بکارگیری نیروی شرکتی جهت برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهرها انجام می شود.

وی ادامه داد: این نام نویسی در رشته های روانشناس بالینی ، کارشناس تغذیه ، کارشناس پذیرش آمار و مدارک پزشکی و ماما انجام می شود و متقاضیانی که پیش از این مدارک را به صورت دستی تحویل کارگزینی شبکه ها تحویل داده اند مجددا مراحل ثبت نام اینترنتی را از طریق سایت دانشگاه انجام دهنددر غیر این صورت صدور کارت وشرکت در آزمون امکان پذیر نمی باشد.

وی اظهار داشت: متقاضیان برای دریافت فایل آگهی و شرایط نام نویسی می توانند برای نام نویسی در این آزمون استخدامی تا ششم تیرماه جاری به سایت دانشگاه علوم پزشکی لرستان مراجعه کنند.

به گفته دکتر ساکی در نهایت ۸۳ نفر پس از برگزاری آزمون و مراحل گزینش بکارگیری می شوند و زمان و مکان برگزاری آزمون نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.