استخدام ایران – آگهی استخدام ۴ تیرماه ۹۴،گالری پرده گلسرخ در شیراز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به بازاریاب و فروشنده و منشی نیازمند است.

آدرس: شیراز ، فلکه فخرآباد،ابتدای خیابان بهار
تلفن: ۰۷۱۳۸۳۰۹۲۵۰,۰۷۱۳۸۲۱۶۲۶۰