استخدام ایران – آگهی استخدام ۴ تیرماه ۹۴،به یک خانم طراح حرفه ای جهت طراحی لباس های مد روز در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۰۱۱۰۱۰۲۶۵